LEADERSHIP EXPERIENCE

Zanim zaczniesz czytać dalej, zapraszam Cię do zapoznania się
z moją koncepcją szkoleń modułowych.

  Struktury zarządzania zespołami ulegają obecnie coraz większemu spłaszczeniu. Pracownicy, wiedząc, iż zwłaszcza w branży turystycznej, to do nich należy rynek, trudniej przywiązują się na dłużej do jednego miejsca pracy, często stając się bardzo wymagającym podwładnym.

    Kiedyś rolą kierownika było wydawanie poleceń i egzekwowanie wykonania zadań. Dziś to model przywództwa, od którego zależy, czy pracownik zostanie i będzie skuteczny, czy odejdzie do innego hotelu. Gdy dodamy do tego jeszcze specyfikę pokoleniową, sytuacja staje się niezwykle dynamiczna.

Co to oznacza w praktyce?

   Obecnie zbudowanie, rozwinięcie i uskutecznienie w działaniu zespołu hotelowego oraz zadbanie o jego zadowolenie, szczególnie na recepcji, ale nie tylko , to kluczowe zadanie managerów i kierowników. Goście łatwo wyczują każde napięcie personelu, co wpłynie negatywnie na ich odbiór obiektu, a do tego nie można dopuścić.

   Idea Leadership Experience daje liderom umiejętności oraz wzmacnia postawę charyzmatycznego i inspirującego przywództwa.

Z realizacji wszystkich lub wybranych modułów największe korzyści wyniosą:

 • Menagerowie i kierownicy poszczególnych działów hotelu.

Uczestnicy uczestnicząc w poszczególnych modułach podniosą swoje kompetencje w zakresie m.in.:

Organizacji pracy podległego działu.

Delegowania właściwym ludziom właściwych zadań, z uwzględnieniem różnicy pokoleń.

Egzekwowania wydanych poleceń.

Zarządzania konfliktem w zespole.

Udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej.

Motywowania do prezentowania współodpowiedzialnej postawy.

 

Długość trwania poszczególnych modułów została wyliczona orientacyjnie dla grupy 4-6 osób.

W przypadku innej liczby uczestników czas zostanie odpowiednio dostosowany do wykonywanych ćwiczeń.

MODUŁ I

2 godziny

PRIMUS INTER PARES CZYLI BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA

 • Kierowanie zespołem tworzonym przez dawnych kolegów
 • Budowanie autorytetu u pracowników pokoleń X, Millennium i Z
 • Techniki radzenia sobie z podważaniem pozycji lidera

MODUŁ II

1 godzina

MANAGERSKI SAVOIR VIVRE

 • Mowa ciała wobec podwładnych
 • Właściwy dobór słów wobec podwładnych oraz innych managerów

MODUŁ III

2 godziny

ASERTYWNOŚĆ LIDERA

 • Jak odmawiać
 • Komunikat proasertywny i nieasertywny w stosunku do pracownika

MODUŁ IV

1,5 godziny

TWORZENIE ZESPOŁU

 • Współczesne role zespołowe
 • Jak skutecznie wprowadzić nową osobę do już funkcjonującego zespołu

MODUŁ V

3 godziny

KONFLIKT W ZESPOLE

 • Lider mediator pomiędzy pracownikami o różnym stażu, wieku i doświadczeniu
 • Diagnoza źródeł konfliktów w grupie i strategie zaradcze
 • Konflikt pomiędzy działami hotelowymi-analiza
 • Strategie zaradcze
 •  

MODUŁ VI

2,5 godziny

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 • Pionowe i poziome kierowanie przepływem informacji w zespole
 • Narzędzia efektywnej komunikacji w rękach lidera z uwzględnieniem różnić pokoleniowych
 • Komunikat asertywny zamiast oceny i krytyki
 • Pozytywna i negatywna informacja zwrotna

MODUŁ VII

2,5 godziny

ZARZĄDZANIE POPRZEZ CELE

 

 • Współsprawstwo i współodpowiedzialność – ustalanie celów
 • Strategia przekazywania celów
 • Delegowanie i egzekwowanie zadań z uwzględnieniem czynnika pokoleniowego

 

MODUŁ VIII

2,5 godziny

ZARZĄDZANIE SYTUACYJNE WG. BLANCHARDA

 

 • Dobór zadania do zaangażowania i kompetencji pracownika
 • Decyzja, prośba negocjacje – strategie budujące elastyczność lidera

MODUŁ IX

4 godziny

ALGORYTMY ROZMÓW

 

 • Nagradzająca
 • Motywacyjna
 • Dyscyplinująca
 • Ostateczna

MODUŁ X

2 godziny

MOTYWOWANIE PRACOWNIKA

 • Finansowe vs pozafinansowe
 • Indywidualne i strukturalne
 • Dostosowane do specyfiki pokoleniowej

MODUŁ XI

2,5 godziny

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

 

 • Metodologia oparta o Getting Things Done

MODUŁ XII

4 godziny

POZYTYWNE WPŁYWANIE NA ZACHOWANIE WSPÓŁPRACOWNIKÓW

 • Reguły wywierania wpływu
 • Język perswazji w rozmowie z podwładnym / współpracownikiem
 • Metaprogramy pracownika

MODUŁ XIII

4 godziny

WYBRANE TECHNIKI PANOWANIA NAD STRESEM

 

 • Techniki odstresowujące w biurze
 • Techniki odstresowujące w aucie
 • Długofalowe strategie relaksacyjne

MODUŁ XIV

TRENING INDYWIDUALNY

 • Praca 1 : 1 z uczestnikiem
 • Rozwój najważniejszych obszarów uzgodnionych pomiędzy trenerem a uczestnikiem
 • Ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju danej kompetencji w określonym czasie
 • Bieżąca informacja zwrotna

TEAM HOTEL 

Szkolenia kadry hotelarskiej

+48 502 44 55 96

j.olszewski@teamhotel.pl