Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest VINCITEX Jacek Olszewski, właściciel marki Team Hotel Szkolenia kadry hotelarskiej, wpisany do CEIDG pod numerem NIP: 629 218 55 28, REGON: 362850608, 42-512 Sarnów, ul. Szkolna 4
Kontakt z administratorem: możliwy jest pod adresem mailowym j.olszewski@teamhotel.pl lub pod numerem telefonu 502 44 55 96 lub pod w/w adresem.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

Sporządzenia oferty handlowej.

Przeprowadzenie procesu sprzedaży usług oferowanych przez Team Hotel oraz obsługi posprzedażowej.

Obsługi wykonywanego zlecenia, jak np. sporządzanie list obecności uczestników szkolenia, wystawianie imiennych certyfikatów dla uczestników szkolenia oraz wszelkie inne czynności niezbędne do przeprowadzenia szkolenia lub wykonania usługi.

Prowadzenia czynności kadrowo-księgowych.

Udostępniania wizerunku na portalach społecznościowych oraz mediach.

Komunikacji z Użytkownikiem, w tym w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika.

Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jak długo przechowujemy Państwa dane

Dane użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania zgody, tj. do czasu jej odwołania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przesyłane do podmiotów współpracujących z VINCITEX Jacek Olszewski, właściciela marki Team Hotel, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione i przesyłane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych, na podstawie przepisów prawa.

Jakie ma Pani/Pan prawa do swoich danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować  się z administratorem – j.olszewski@teamhotel.pl lub kontakt skierować bezpośrednio do odpowiedniego organu.

 

Użytkownik, który korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Polityką Plików „Cookies” (zawartą w osobnym dokumencie) oraz zrozumienie ich treści.

 

TEAM HOTEL 

Szkolenia kadry hotelarskiej

+48 502 44 55 96

j.olszewski@teamhotel.pl